היערכות העמותות להעלאת שכר מינימום – זה הזמן שלנו להגיב ולשנות!

28 יול היערכות העמותות להעלאת שכר מינימום – זה הזמן שלנו להגיב ולשנות!

שלום רב!

החל מחודש אפריל 2015 התחילה העלאה מדורגת של שכר המינימום. ארגונים שונים פנו למנהיגות אזרחית בטענה כי אין בכוונת הממשלה לעדכן את התעריפים שהיא משלמת בגין רכישת שירותים מהארגונים כמו גם לא לעדכן היקף התמיכות בהתאמה לשכר המינימום החדש.

בעקבות זאת מנהיגות אזרחית פנתה לשר הרווחה והשירותים החברתיים ולשר האוצר בבקשה לטפל בנושא. להמשך קריאה לחצו כאן.

תזכיר החוק (העלאת שכר מינימום – הוראת שעה)(תיקון), התשע"ה-2015 שהוכן במשרד הכלכלה, מפורסם כעת ופתוח לתגובות הציבור, כאשר את הערות ניתן להעביר עד ליום י"ט באב התשע"ה (04/08/2015(.

 

לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן

להעברת הערה לתזכיר באמצעות האתר

ישנה חשיבות רבה שכמה שיותר ארגונים ועמותות יעבירו תגובותיהם למשרד הכלכלה על מנת שלא נתקל שוב באותה בעיה בפעימה הבאה.

בברכה,

ליאור פינקל פרל | מנכ"לית