החזרת פרסום 'קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה' (חוזר 9-2015)

21 ספט החזרת פרסום 'קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה' (חוזר 9-2015)

 

בעקבות המלצות ועדת פריש פרסמה רשות המסים קווים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בחודש אוגוסט האחרון (חוזר 8-2015).

החוזר עוסק בקביעת קווים מנחים לקבלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

החוזר מגדיר תבחינים לקביעת מוסד ציבורי ומטרה ציבורית וכולל בין השאר את  ההוראות המשמעותיות הבאות  שראוי להדגיש:

1. ניתנות לראשונה הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו"ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים.
2.  לראשונה הוגבלה תקרת השכר המקסימלית בעמותה כך שלא תעלה על עלות מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי .
3. לראשונה הוגבלו דרכי השקעת עודפי כספי העמותה.

זמן קצר לאחר מכן, הוסר הפרסום מאתר רשות המסים ומנהיגות אזרחית פנתה למר משה אשר, מנהל רשות המסים, בדרישה להחזיר את החוזר לאלתר. לעיון בפניתנו זו לחצו כאן.

אנו שמחים לבשר כעת, כי באתר רשות המסים מפורסם החוזר 'קוים מנחים להחלת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (חוזר 9-2015) , לעיון בחוזר לחצו כאן

בברכה,

ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית