מפגשי היוועצות של משרדי הממשלה עם המגזר השלישי במסגרת תהליך טיוב הרגולציה

12 יונ מפגשי היוועצות של משרדי הממשלה עם המגזר השלישי במסגרת תהליך טיוב הרגולציה

בתחילת מאי קיימנו שני מפגשי היוועצות בנושא הקלת נטל הרגולציה על מלכ"רים בבית העמותות.
מהלך המפגשים התקיים דיון פתוח, לצד דיון ממוקד בנושאים מרכזיים כמו אישור ניהול תקין, אישור לפי סעיף 46, ונוהל תמיכות.
מדובר בתהליך של שיתוף ציבור להקלת הנטל הרגולטורי בממשק שבין הרגולטורים, הפונה לשני קהלי יעד רלוונטיים – דרג הביצוע: מנהלי עמותות. והדרג המקצועי: יועצים משפטיים ורואי חשבון של עמותות.
התהליך מתקיים באגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים, רשות המסים והחשב הכללי, כאשר מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך ההיוועצות עם המגזר השלישי המלווה את המהלך.

בקישור המצורף תמצאו פירוט אודות 2 נושאים אשר אוזכרו במפגש, המתבצעים במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

 

 

למידע נוסף בנושא אישור ניהול תקין  >>> כנסו לאוגדן – מאגר מידע של מנהיגות אזרחית לניהול קשרי עמותות וממשל