שינויים בדו"ח המילולי

29 נוב שינויים בדו"ח המילולי

ביום שני  ה-04.12 השתתפנו בדיון בוועדת חוק חוקה ומשפט בנוגע לשינויים בדו"ח המילולי, לאחר הטמעת הערותיכם

הדיון הראשון בוועדת חוק חוקה ומשפט בכנסת בנוגע לשינויים בדו"ח המילולי התקיים בתחילת חודש דצמבר, יום שני ה-04.12 . זאת, כחלק מתיקון מוצע לתקנות העמותות (טפסים) ותקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי) – זאת כמובן בהשתתפות ושיתוף פעולה של מנהיגות אזרחית. נמשיך לעדכן גם בדיונים הבאים.

הנוסח המוצע כולל תיקונים שהתקבלו והוטמעו בהמשך לשאלון שהפצנו לכם ביוני האחרון.

תודה לכל מי שהשמיע קולו והשפיע על הדברים, ומזמנים את כולכם להמשיך ולהיות מעורבים בפעילות שלנו.

לעיון בנוסח הדו"ח לאחר הטמעת התיקונים >>>