הגיע הזמן לתכל'ס! חברה אזרחית ומגזר שלישי בהסכמים הקואליציוניים – התחייבות המפלגות בכנסת ה-21

04 אפר הגיע הזמן לתכל'ס! חברה אזרחית ומגזר שלישי בהסכמים הקואליציוניים – התחייבות המפלגות בכנסת ה-21

אז אחרי פאנל המתמודדים הראשון של המגזר השלישי, שהיה מפגן כח של המגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל –
פנינו אל כל ראשי המפלגות בישראל, להתחייב, כבר עתה, ערב הבחירות לכנסת, לכלול בכל הסכם קואליציוני שהן תהיינה צד לו, אמירות ברורות בדבר תפקידם, חשיבותם וחופש הפעולה של ארגוני החברה האזרחית בישראל, על כל גווניהם, במרחב הציבורי במדינת ישראל – –

מתחייבים!

  • לשיתוף פעולה ושיתוף ציבור – מתוך הכרה בחשיבות תהליכי שיתוף בין-מגזריים בגיבוש מדיניות
  • להתקשרות הוגנת, כתנאי התקשרות הוגנים והקפדה על מוסר תשלומים גבוה
  • למרחב פעולה – שמירה על חופש פעולה וחופש ביטוי מלא
  • לשוויון – ללא אפליה וללא הגבלות לא שוויוניות

לנוסח המלא כפי שנשלח לראשי המפלגות >>

כשאתם דואגים לכולם, אנחנו דואגים לכם.
מנהיגות אזרחית.