האם עמותות רשאיות להרוויח?

19 אפר האם עמותות רשאיות להרוויח?

פסק דין חדש קובע כי במכרזים שהממשלה מפרסמת  לרכישת שירותים, לא תהיה אפליה בין עמותות לבין חברות מסחריות, ואם המכרז יכלול "רווח" – גם העמותות תהיינה זכאיות לקבל רווח זה.  העמותות שהגישו את העתירה המנהלית יוצגו על ידי היועץ המשפטי של מנהיגות אזרחית, עו"ד איתן צחור.

משרד הרווחה פרסם מכרז להפעלת שירותי דיור לאנשים עם מוגבלויות שאליו נגשו חברות פרטיות ועמותות, אך קבע כי רק החברות יוכלו להנות מרווחים, אם יווצרו, מהפרויקט. בעקבות עתירת העמותות, ביהמ"ש העליון נדרש להכריע האם מדובר באפליה.

לעיון בפסק הדין ראו כאן

לכתבה שפורסמה בנושא בעיתון "כלכליסט" ראו כאן