דרכי התקשרות עם רשם העמותות

11 מאי דרכי התקשרות עם רשם העמותות

במסגרת העבודה השוטפת שלנו מול רשות התאגידים – רשם העמותות, והמפגשים בין ראש הרשות, עו"ד אייל גלובוס, וסגניתו, עו"ד אביטל שרייבר, עם מנכ"לי ארגונים בצפון ובדרום, פנינו במטרה לקבל במרוכז את אופן ההתקשרות עם עובדי יחידת רשם העמותות, לנוחיותכם.

להלן הנוסח כפי שהועבר לנו מהרשם.

נציין כי אנו ממשיכים לעבוד על שיפור הממשקים של ארגוני החברה האזרחית מול הרשם, והרגולטורים השונים בכלל.

דרכי ההתקשרות עם עובדי יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים:

ככלל, בכל סוגיה ניתן לפנות למרכז השירות והמידע של משרד המשפטים בטלפון:
1-700-70-60-44 שלוחה 3, או במייל: Moked-Amutot@justice.gov.il

בנושאים הקשורים בשירות הניתן לעמותות על ידי יחידת רשם העמותות:
בקשה לרישום עמותה או חברה לתועלת הציבור, ובקשה לשינוי שם, מטרות, תקנון – ככל שחלף זמן הטיפול בבקשה (המפורסם באתר רשות התאגידים) או במקרה שבו נשלח מכתב אשר תוכנו אינו ברור, ניתן לפנות למרכז השירות והמידע ולבקש כי העובד המטפל בבקשה יצור קשר טלפוני עם הפונה.

בנושאים הקשורים בפיקוח המבוצע על ידי יחידת רשם העמותות:
בדיקת תלונה כנגד התנהלות עמותה, ביקורת עומק, תכנית לתיקון ליקויים, וכדומה – ככלל על העמותה להעביר תשובתה בכתב ובמסגרת זו לבקש לקיים שיחה טלפונית או לקיים פגישה, ככל שנדרש.
ככל שהעובד המטפל יסבור כי אכן יש צורך בקיום שיחה טלפונית או פגישה, הוא יצור קשר עם הפונה.

תלונה על טיפול לקוי:
כתובת המייל: amutot-p@justice.gov.il.
רשות התאגידים שואפת להעניק לקהל הרחב שירות מקצועי, יעיל ומהיר ומידע שקוף ומהימן. במידה והתעוררה בעיה כלשהי בטיפול בפנייתכם, ניתן לפנות לפניות הציבור של יחידת רשם העמותות, לפרט את השתלשלות העניינים ומדוע לטענתה המענה שניתן לה אינו תקין.
חשוב! יצוין כי בקשות רגילות שיופנו למייל זה, שאינן מצביעות על בעיה בטיפול, לא יטופלו.

למידע נוסף בנושא רשם העמותות >>> כנסו לאוגדן – מאגר מידע של מנהיגות אזרחית לניהול קשרי עמותות וממשל