דו"ח מילולי חדש -דיווח מרוכז ומקוון | הגברת השקיפות | חיסיון פרטי תורמים | הקלות לעמותות קטנות

12 יונ דו"ח מילולי חדש -דיווח מרוכז ומקוון | הגברת השקיפות | חיסיון פרטי תורמים | הקלות לעמותות קטנות

לאחרונה הגישה שרת המשפטים לוועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת תיקון מוצע לתקנות העמותות (טפסים) ותקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי) שעיקריו:

>> דו"ח מאוחד ומרוכז שיאפשר הפחתת מספר הדיווחים שעמותה מחויבת להגיש
>> דיווח מקוון ומובנה לפי נתוני העמותה
 >> הגברת השקיפות ואפשרויות חדשות לחיפוש ולפילוח נתונים על עמותות (לרבות באתר גיידסטאר)
>>עדכון ההסדר ועיגון הגשת בקשה לחסיון שמות תורמים פרטיים
 >> פטור לעמותות קטנות מדיווח אודות יעדי העמותה ותאגידים קשורים וכן מהגשת דו"ח כספי

דעתכם חשובה!
בקישור המצורף – https://goo.gl/qNH0kk תמצאו את טיוטת הנוסח החדש  להתייחסותכם ודברי הסבר על השינויים.

נשמח להשתתפותכם במילוי השאלון עד ליום 25/6/17, א' בתמוז תשע"ז.
 הערות שיתקבלו ייבחנו על ידי רשות התאגידים לקראת הדיון הציבורי בוועדת החוקה בכנסת.

No Comments

Post A Comment