דבר המנכ"לית

אני מזמינה אותך לקחת רגע, ולחשוב מגזר.

 

כמנכ"לי ארגונים חברתיים, כולנו טרודים בעשייה היומיומית שלנו, איך לקדם את המטרה לשמה הוקם הארגון ולדאוג לאיתנות הכלכלית שלו.

 

כמנכ"לים במגזר השלישי וכחלק מההחברה האזרחית –  לצד הייחודיות של כל ארגון, השוני במטרות, במבנה, בגודל, בפריסה הגיאוגרפית ובקהלים שלנו  – אנחנו חלק ממשהו גדול יותר.

 

ה"משהו הגדול" הזה הוא ההזדמנות לחזק כל ארגון או מטרה חברתית באשר היא מחד, ולהוות מכפיל כח לחברה כולה, מאידך. לצד המגזר הציבורי והפרטי, באפשרותנו להגדיל את ההשפעה שלנו, כמגזר שלישי, על החברה הישראלית כולה.

 

אנחנו, במנהיגות אזרחית, פועלים למענכם כמגזר, מתוך ראייה רחבה וכוללת, על מנת להקל עליכם בעבודתכם החשובה. רק בשנה האחרונה הצלחנו להרחיב את התנאים לפטור מארנונה לעמותות, להקים בכנסת את השדולה למען ארגוני החברה האזרחית, להשיק את הצהרת ארגוני החברה האזרחית ולאחד כוחות עם התארגנות מנכ"לים.

 

יחד, באפשרותנו לקדם עצמנו כמגזר משפיע ומשמעותי.

 

כל ארגון פועל למען מטרה כלשהי. אתם המטרה שלנו.
הצטרפו אלינו.

ליאור פינקל-פרל | מנכ"לית