גילוי דעת – תמיכה במאבק יוצאי אתיופיה נגד גילויי גזענות בחברה הישראלית

09 יול גילוי דעת – תמיכה במאבק יוצאי אתיופיה נגד גילויי גזענות בחברה הישראלית

אנו, מנהלות ומנהלי ארגונים חברתיים, מביעים כאב, זעזוע וניחומים על מותו של סלומון טקה ז"ל בידי שוטר. אנו שותפים לתחושות הכעס והתסכול שיצרו את המחאה הרחבה, ורואים בה הזדמנות היסטורית שהישראלים יוצאי אתיופיה מעניקים לחברה בישראל, להתנער מגזענות ולהירפא מאפליה.
הישראלים יוצאי אתיופיה נפגעים מגזענות של ממש, ואנו שותפים מלאים לתביעתם לשים לכך קץ. המחאה אינה רק עניינם, והגזענות באה לידי ביטוי בכל תחומי החיים ולא רק ב"שיטור יתר". יש לחקור היטב את פעולתה של משטרת ישראל, אך גם לזכור כי המשטרה היא מראה המוצבת מולנו.

החברה האזרחית מגוונת מטבעה – ימין ושמאל, ערבים ויהודים, חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים, נשים וגברים, עולים וותיקים, מזרח ומערב, כהי ובהירי עור. כך אנו, וכך המוטבים שלמענם אנו פועלים. מחאת הישראלים יוצאי אתיופיה אינה זועקת רק את כאבם אלא את כאב כולנו. את כאבם המוצדק והעמוק אנו מכירים היטב שנים רבות, ואנו יודעים כי פגיעתה הרעה של הגזענות מכה בכולנו ולא רק בהם, ומכרסמת בחוסנה של החברה כולה.

לחברה האזרחית צריך להיות, ויהיה, תפקיד מרכזי בנטילת האחריות ובתביעה שלא לפטור את המחאה כעניין חולף.
בכוחה של מדינת ישראל, כשהיא מכירה בעומקו ובחריפותו של אתגר לאומי דחוף, להסיר אותו מהדרך. לא נסתפק בגינוי חולף ולא בפיוס לכאורה.
על ממשלת ישראל, על החברה האזרחית, ועל כל אחת ואחד מאיתנו, להכיר תחילה בכך שאין מדובר בגילויי גזענות מקריים אלא ביסודות עמוקים ורחבים שיש לעקרם מן השורש.

מתוך כך, אנו דורשים מממשלת ישראל להקים רשות חירום לאומית למיגור הגזענות, עתירת משאבים ויכולת ביצוע, שתפעל למיגור יסודי ושיטתי של הגזענות, הפוגעת בנו לא פחות מן האבטלה ומתאונות הדרכים, ומאיימת על עתידנו לא פחות מאתגרי הסייבר והטרור. אנו דורשים מנציגי כל המפלגות המתמודדות בבחירות הקרובות לכנסת, להתחייב לצעדים מעשיים למיגור הגזענות.
אנו מחויבים לסייע לפעולתה של רשות ביצועית כזו, ונפעל לצדה בשיתוף ידע, בהנגשה לקהילות, בפיתוח ידע וביישום.

אנו אסירי תודה לאחינו הישראלים יוצאי אתיופיה על שסירבו לאפשר לנו להתעלם מכאבם, כאבנו. זהו מאבק על דמותה של החברה בישראל וכולנו ניטול בו חלק.

בכבוד רב,
חברי הוועד המנהל – מנהיגות אזרחית.