טבלת ההכשרות של ארגוני התשתית של המגזר השלישי


ברית ארגוני התשתית 


ייעוץ לארגונים חברתיים ותוכניות הכשרה להנהגת העמותה

מנהלים יקרים,

ריכזנו עבורכם במקום אחד את כל מסגרות הייעוץ ותוכניות ההכשרה של ארגוני התשתית, המוצעות לארגונים חברתיים ולהנהגת העמותה. אנו מקווים שהמידע יסייע לכם בהכרת השדה ובבחירת התכנית המתאימה ביותר לצרכי הארגון שלכם.

ארגון מפעיל
שם התוכנית
שותפים
מטרות
קהל יעד
תהליך מיון ותנאי קבלה
אזור גיאוגרפי
תוכן מקצועי
אנפיטקהכשרה טכנולוגית לעמותותכלל העובדים/מתנדבים/מנהליםללא תהליך מיוןמרכז
מידותימי עיון לעמותות בנושאים שונים הקשורים לאפקטיביותבהתאם לתחום התוכן של יום העיוןהעמקת השיח בנוגע לאפקטיביות של עמותות. חשיפה, העמקה ומתן כלים לארגונים בתחומים השונים בהם תהליך מידות נוגע.מגוון בעלי תפקידים בארגוןללא תהליך מיון - רוב ההדרכות פתוחות לכלל בעלי התפקידים המעוניינים להצטרףמרכז
מידותניהול אפקטיביות בעמותותזיו האפט BDOהעמקה ולמידה בנושאים הקשורים לקידום אפקטיביות תהליכית של הארגונים.
הרחבת הידע, הכלים וחשיפה למודלים שונים של עבודה בנושאי האשכולות השונים בהם מידות עוסקת - תכנון, ביצוע, למידה ומדידה, מנהיגות, כספים, שקיפות ואתיקה.  
מנכ"לים סמנכלים והנהלה בכירהללא תהליך מיוןמרכזאסטרטגיה
ניהול פיננסי
מדידה, הערכה ובקרה
פיתוח הכנסות עצמיות
משאבי אנוש
מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראלחלון לממשלעמותות ומשרדי ממשלההכרות עם עבודת הממשלה, לטובת טיוב הממשקים בין ארגוני החברה האזרחית לבין הממשל.מנכ"לים של עמותותמילוי שאלון וראיונות אישייםירושלים
מרכז
מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראלמרחב משותףעמותות ומשרדי ממשלה

בניית קבוצת סוכני שינוי במגזר השלישי ובממשלה
לפיתוח תפיסת עבודה בין מגזרית לצורך התמודדות אפקטיבית עם סוגיות חברתיות מורכבות בחברה הישראלית.

מנכ"לים של עמותות, בעלי תפקידים בכירים בממשל המרכזי והמקומימילוי שאלון וראיונות אישייםירושלים
מרכז
מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראלפורום יו"ר עמותותעם עמותות ואגפי ג'וינטלמידת עמיתים בנושאים של ניהול והובלת ועדים מנהלים
רישות,הגברת שת"פ בין ארגונים, פיתוח best practices למנהיגות מתנדבת
יושבי ראש וחברי ועדים מנהלים בעמותותירושלים
מרכז
תפיסת תפקיד
אסטרטגיה
מכון אלכא למנהיגות וממשל, ג'וינט ישראלסינרגיהציונות 2000, אינטל, קבוצת שטראוסשילוב של מנהלים בכירים מהעולם העסקי כחברים בוועדים מנהלים בעמותותמנכ"לים ויושבי ראש עמותות ומנהלים בכירים מהמגזר העסקישאלון קבלה ופגישת היכרות לבחינת התאמהחיפה
ירושלים
מרכז
תפיסת תפקיד
אסטרטגיה
מתאםפורום מנהלי משאבי אנוש בארגונים חברתיים מנהלי משאבי אנוש בארגוני מגזר שלישיפורום במתווה סגור ללא תהליך מיון אך מיועד רק לבעלי תפקיד של משאבי אנוש בארגון.משאבי אנוש
מתאםהכשרות צוותים בנושאי מערכי גיוס, תהליכי מיון וכלי אבחון צוותי ניהול בדרגי ביניים ומעלה והעוסקים בתהליכי גיוס ומיון בארגוןללא תהליך מיון, ההכשרות מתקיימות בהתאם לצרכים שעולים בארגונים.משאבי אנוש
מתאםסדנאות והכשרות פנים ארגוניות בנושאים של מיומנויות ניהול, כישורים רכים, עבודת צוות, תקשורת בין ארגונית סדנאות פנים ארגוניות המותאמות לכל ארגון באופן ספציפי, ונותן מענה לבעיות קיימות ברמת התפקוד האנושי והקשר הבינאישי של המועסקים בארגוןמנהלים ועובדים בעמותהבהתאם לדרישת הארגוןמשאבי אנוש
מתאםליווי ועד מנהל באיתור מנכ"ליםמטרת העל היא קיומו של תהליך איתור שקוף, הוגן, מהיר ככל הניתן ואפקטיבי על מנת לסייע בידי הוועד המנהל לאתר את המועמד/ת המתאים ביותר לתפקיד מנכ"ל הארגון. בניית תוכנית עבודה תוך ליווי צמוד של צוות מתאם את וועדת האיתור שהורכבה מנציגי הוועד המנהל בשלבי המיון השונים של הארגון לתפקיד מנכ"ל. בניית תהליך המיון על שלביו השונים (ראיונות, משימות כתיבה, מבחנים, ממליצים וכן הלאה) וליווי וועדת האיתור עד למציאת המועמד/ת המתאים ביותר. במידת הצורך - ייעוץ והכוונה של צוות מתאם לחברי הוועד המנהל גם לאחר כניסת המנכ"ל/ית לתפקיד.ועדים מנהלים של עמותותליווי צמוד של וועדים מנהלים בתהליכי איתור מנכ"לים לעמותות, אין תהליכי מיון פורמליים אולם יש צורך בוועד מנהל יציב ומחויב שיוכל להפיק מתוכו וועדת איתור לתהליכי מיון המנכ"ל/ית
מתאםלווי צוותי עובדים פיתוח והכשרת צוותים - מטה ושטח - בעולמות הניהול ומשאבי אנוש, מתוך ראייה רחבה ומקצועית להכשרת ההון האנושי בעולם העמותות.עובדי עמותות - מטה שטח, ברבדים ארגוניים שונים - תלוי הכשרהלווי והכרות אישית עם העמותה וצרכיה , בניית תוכנית אישית מותאמת צורךמשאבי אנוש
מתאם סדנאות בתחום דיני עבודהעמידה בחובות החוק כלפי מועסקים בשכר, הבנה של חשיפות בדיני עבודה והמשמעויות הנגזרות מכךסדנאות פנים ארגוניות וחוץ ארגוניותאין
מתאםבניית תשתיות משאבי אנוש בארגוניםלייצר בארגון תשתית משאבי אנוש יציבה ומותאמת לתרבות הארגונית ולחזון הכוללת למשל תהליכי הערכות עובדים, מדרגי שכר, תוכנית רווחה, קליטות עובדים, סיומי העסקה ועוד.דרג ניהולי בכר בארגון - מנכ"ל / סמנ"כל / מנהל/ת משאבי אנושללא תהליך מיון, בניית התשתיות תתבצע בהתאם לצרכים שעולים בארגונים.משאבי אנוש
מתן - משקיעים בקהילהמסלול מתן - הערכה ככלי ניהוליעסקיםלתרום לקיום אפקטיבי, מתפתח ובר קיימא של ארגונים חברתיים באמצעות: פיתוח תרבות הערכה ויכולות הערכה; יישום ההערכה ככלי ניהולי בארגון; קידום השיח על הערכה במגזר השלישי והרחבת השימוש בהארגונים חברתייםהגשת מועמדות, מילוי שאלון, ראיון עם המנכ"ל, מפגש היכרות בארגוןצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
תפיסת תפקיד
מדידה, הערכה ובקרה
מתן - משקיעים בקהילהמסלול מתן- ניהולKPMGלהוביל ולקדם יכולות מנהיגות וניהול איכותי ומקצועי בארגוני המגזר החברתי, באמצעות: כלים ניהוליים עדכניים מהעולם העסקי, למידת עמיתים וליווי אישי ע"י מנטור מהעולם העסקי.מנכ"ליםהגשת טופס מועמדות וראיון אישי עם המנכ"למרכזתפיסת תפקיד
אסטרטגיה
ניהול פיננסי
מערכות מידע
מדידה, הערכה ובקרה
שיווק
פיתוח הכנסות עצמיות
מבנה ותפעול

מתן - משקיעים בקהילהמסלול המנטוריםKPMG ומתנדבי מתןהכשרת מנהלים מהמגזר העסקי לליווי וחניכה של מנכ"לים מהמגזר החברתי במגון תחומי הניהול כל אחד לפי התמחותומנהלים מהמגזר העסקיקורות חיים וראיון קבלהמרכזתפיסת תפקיד
אסטרטגיה
ניהול פיננסי
מערכות מידע
מדידה, הערכה ובקרה
שיווק
פיתוח הכנסות עצמיות
מבנה ותפעול
משאבי אנוש
נובהפרויקט יעוץ נובהחברות ייעוץ, אקדמיה, מנהלים בכירים מהמגזר העסקישיפור התוצאות החברתיות והכלכליות של הארגון ויצירת שינוי בתהליכי העבודה בשטח. באמצעות תהליך יעוץ מותאם אישית לארגון. תחומי הסיוע הניהולי כוללים: אסטרטגיה, שיווק, שיפור תהליכי עבודה, מדידה ופיתוח הכנסות עצמיותהנהלה של עמותה או חל"צ מסדר גודל בינוני ומעלהבחירת הארגונים המשתתפים בפעילות מבוסס על הערכת יכולת היישום של הארגון והיקף ההשפעה החברתיתדרום
ירושלים
מרכז

אסטרטגיה
ניהול פיננסי
מערכות מידע
מדידה, הערכה ובקרה
שיווק
פיתוח הכנסות עצמיות
מבנה ותפעול

נובהליווי בשלב היישוםמגדל, מנהלים בכירים מהמגזר העסקיליווי של עמותות בוגרות נובה בתהליכי יישום מסקנות הפרויקט. הייעוץ נבנה לפי צרכי הלקוח הספציפיים בשלב היישום. סבסוד של 2/3 מעלות התוכנית ניתן לעמותות על ידי חברת מגדלעמותות בוגרות נובהבחירת הארגונים המשתתפים בפעילות נעשית בשיתוף פעולה עם לקוחות בוגרות נובה ובהנתן ההיכרות העמוקה איתם לאחר הפרויקט המשותףדרום
ירושלים
מרכז
ציונות 2000מקדמי שותפויות עם מגזר עסקימתן כלים לקידום שותפויות ארוכות טווח עם מגזר עסקי תוך בחינת מטרת השותפות עם מגזר עסקי, תשתית ארגונית בעמותה לייזום ושימור שותפויות עם מגזר עסקי, הכרות עם עולמות האחריות התאגידית והחברתית במגזר העסקי וכלים לניהול שותפויות מיטביות עם מגזר עסקימנכ"לים, ומפתחי משאבים בעמותותשאלון וראיון טלפונימרכזתפיסת תפקיד
אסטרטגיה
גיוס משאבים
שיווק
ציונות 2000ליווי עמותות בהקמת עסקים חברתיים לנוער בסיכוןליווי עסקי בייזום ופתוח עסק חברתי לנוער בסיכוןמנהלי עמותות ו/או מנהלי מיזמים עיסקיים לנוער בסיכוןליווי פרטני לאחר הכרות ובחינת היתכנותצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
ציונות 2000מרכז מנטורים עסקים קהילהמודל פיתוח מנהלים במגזר העסקי והחברתי המבוסס על מפגשים פרטניים בין מנהלים ממגזר עסקי ומנהלים מהמגזר החברתי לשיתוף הדדי בידע ובניסיון ניהולי מנהלים בכירים במגזר העסקי ובעמותותשיחת הכרות והתאמהצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
ציונות 2000 סינרגיההמרכז למנהיגות מתנדבתשילוב של מנהלים בכירים מהעולם העסקי כחברים בוועדים מנהלים בעמותותמנכ"לים ויושבי ראש עמותות ומנהלים בכירים מהמגזר העסקישאלון קבלה ופגישת היכרות לבחינת התאמהמרכזתפיסת תפקיד
ניהול פיננסי
גיוס משאבים
שיווק
קמרוןתכנית פרקטיקום לפיתוח משאביםפיתוח תחום גיוס המשאבים בארגון רמת הארגון והשותפות בין גייס הכספים לבין מנכ"ל הארגון או חבר ועד מנהל. הכשרה מקיפה ולמידה קבוצתית לצד עבודה פרטנית אחד על אחדמנכ"לים ומנהלי כספים או גייסי משאבים. ההשתתפות בתכנית מותנת בהצטרפות של שני הגורמים הנ"לתכנית הפרקטיקום מיועדת ל 10 עמותות, תהליך המיון יתבצע על בסיס ראיונות עם מנכ"לי הארגון וגייסי המשאבים ובהם תיבחן מידת התאמת העמותה לתכניתמרכזגיוס משאבים
פיתוח הכנסות עצמיות
קמרוןפורום מנהלי הדרכה במה להכרות ומפגש עם קולגות בתחום. העשרת הידע המקצועי. יצירת שפה מקצועית משותפת. ארגז כלים יישומי הכולל פתרונות ומענים לדילמות ניהוליות מורכבות בתחום. זירה איכותית להתפתחות מקצועית, סיעור מוחות,שיח עמיתים ושיתוף פעולהמנהלי הדרכה וידע ללא תהליך מיוןמרכזתפיסת תפקיד
אסטרטגיה
קמרוןפורום מנהלי כספיםבמה להכרות ומפגש עם קולגות בתחום. העשרת הידע המקצועי. יצירת שפה מקצועית משותפת. ארגז כלים יישומי הכולל פתרונות ומענים לדילמות ניהוליות מורכבות בתחום. זירה איכותית להתפתחות מקצועית, סיעור מוחות,שיח עמיתים ושיתוף פעולהמנהלי כספיםללא תהליך מיוןמרכזניהול פיננסי
קמרוןפורום עמיתים למפתחי משאביםבמה להכרות ומפגש עם קולגות בתחום. העשרת הידע המקצועי. יצירת שפה מקצועית משותפת. ארגז כלים יישומי הכולל פתרונות ומענים לדילמות ניהוליות מורכבות בתחום. זירה איכותית להתפתחות מקצועית, סיעור מוחות,שיח עמיתים ושיתוף פעולהפיתוח משאביםללא תהליך מיוןמרכזניהול פיננסי
גיוס משאבים
פיתוח הכנסות עצמיות
קמרוןהכשרות פיננסיות שונותהקניית מיומנויות ומקצועיות בתחום הפיננסי בעמותות - ניהול תקציב וניהול תזרים, ניהול פיננסי כללי וכומנהלי כספים וכל מי שיש לו אחריות פיננסית ללא תהליך מיוןירושלים
מרכז
שיתופיםפורום שיתופים למנכ"לים חברתיים1. שכלול תפיסת הניהול החברתי של המנכ”ל בדגש על
השפעה חברתית של המגזר השלישי.
2. גיבוש של קבוצת מנכ"לים עמיתים להתייעצות
מעמיקה, לשיתוף בידע ולשיתופי פעולה.
מנ"כלי עמותות בינוניות וגדולות מכל הארץפגישת אישית להכרות מעמיקה עם המנכ"ל והארגון. בהמשך לפגישה - התאמה לפורום ולקבוצהמרכזתפיסת תפקיד
שיתופיםהמגרש 01# שיתופים רואה בקולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה שתי אסטרטגיות מרכזיות לקידום השפעה חברתית מערכתית. שתי אסטרטגיות אלה, הנשענות על גישה תיאורטית ומתודולוגית משותפת, יכולות לפעול כל אחת בנפרד או במודל המשלב ביניהן. אנו מאמינים כי דיאלוג ולמידה משותפים בין מנהלי קולקטיב אימפקט ומנהלי מרחבי השפעה יחזקו את העשייה והחתירה המשותפת להשפעה חברתית מערכתית ולחיזוק החברה האזרחית והתאם עונה התכנית לשלוש מטרות:
· בניית קהילה מקצועית לפיתוח התחום וכמקור להיוועצות וללמידה
· פיתוח תודעה מערכתית
· שכלול מיומנויות ניהוליות ייחודיות של מובילי מהלכים קולקטיבים
מובילי מהלכים קולקטיבים ומרחבי השפעה בישראלהזמנת משתתפים בהתאם לקריטריונים + 2 פגישות להכרות ובחינה של התאמת המהלך הקולקטיבי למגרש ולהפך.מרכזקולקטיב אימפקט ומרחבי השפעה
אבחון מהלך קולקטיבי
מרכיבי תפקיד של מנהל מהלך קולקטיבי
הנעה במהלכים משותפים
בניית אג'נדה משותפת
מיפוי שחקנים
מעורבות קהילה
משילות משולבת
עבודה עם מגזר עסקי
שתילמנהיגות מאפשרתInteraction Institute for Social Changeלמנהלים ולמנהלות בארגונים, עמותות, קרנות, רשתות ורשויות מקומיות, לרכזים ולרכזות הממונים על צוות שכיר או מתנדב, לצוותים בתוך ארגונים, וליזמים, יזמות, פעילים ופעילות המעוניינים לרכוש מיומנויות הובלה לשם השגת שינוי חברתיהגשת טופס מועמדות,שייחה עם המועמד/ת, התחייבות לנוכחות מלאה ולביצוע משימות בין המפגשיםצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
תפיסת תפקיד
אסטרטגיה
מדידה, הערכה ובקרה
מבנה ותפעול
שתיל הכשרת מנהלים ממגזרים מוחלשים שונים (נשים בדואיות בנגב, עולים מאתיופיה ועוד)מוסדות אקדמאים שונים (תלוי הקשר)· בניית קהילה מקצועית לפיתוח התחום וכמקור להיוועצות וללמידהמנהלים ומנהלות או עתודה ניהולית בארגונים לשינוי חברתי של אוכלוסיות מוחלשותהגשת טופס מועמדות, ראיון אישי, התחייבות לנוכחות של 80 אחוז בקורס, הגשה של לפחות מטלה אחת
שתילכלים בניהול פיננסי לארגוי שינוי חברתימנהלי/ות עמותות ואחראים/ות על הניהול הפיננסי וחברי/ות הנהלה בארגונים חברתיים (מחזור שנתי 1-5 מ' ₪ ).הגשת טופס מועמדות,שייחה עם המועמד/ת, התחייבות לנוכחות מלאה ולביצוע משימות בין המפגשיםצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
תפיסת תפקיד
ניהול פיננסי
פיתוח הכנסות עצמיות
שתילהכשרות מתמחות בתחום פיתוח המשאבים- כגון כתיבת בקשות מענק, גיוס ועד מנהל לגיוס משאבים, מימון המונים ועוד· פיתוח תודעה מערכתיתכל מי שעוסק בפיתוח משאבים בארגונים לשינוי חברתימשתנה מקורס לקורס.צפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
שתילבניית מסרים ומסגרות מדיהמנהלים, דוברים, משווקים, מנהלי פרויקטים וקמפיינרים בארגונים לשינוי חברתיהגשת טופס מועמדות,שייחה עם המועמד/ת, התחייבות לנוכחות מלאה ולביצוע משימות בין המפגשיםצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
שתילהשתלמויות ניו מדיה· שכלול מיומנויות ניהוליות ייחודיות של מובילי מהלכים קולקטיביםמנהלים, דוברים, משווקים, מנהלי פרויקטים וקמפיינרים בארגונים לשינוי חברתיהגשת טופס מועמדות,שייחה עם המועמד/ת, התחייבות לנוכחות מלאה ולביצוע משימות בין המפגשיםצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה
שתילכתיבה שיווקיתמנהלים, דוברים, משווקים, מנהלי פרויקטים וקמפיינרים בארגונים לשינוי חברתיהגשת טופס מועמדות,שייחה עם המועמד/ת, התחייבות לנוכחות מלאה ולביצוע משימות בין המפגשיםצפון
דרום
ירושלים
מרכז
חיפה