בואו לקחת חלק ולהשפיע – בחירות לוועד המנהל של מנהיגות אזרחית 2017

10 יול בואו לקחת חלק ולהשפיע – בחירות לוועד המנהל של מנהיגות אזרחית 2017

מנהיגות אזרחית הוא ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל, מאז שנת 1986, וחברים בו מאות עמותות ומלכ"רים מכל רחבי הארץ וממגוון רחב של תחומי עיסוק ותוכן. אנחנו עוסקים בסוגיות המשפיעות על הפעילות של כל ארגוני החברה האזרחית, מתוך ראייה כוללת, המבקשת להקל על פעולתן של כל העמותות כולן, ולסייע להן בכל מה שמלווה את הפעילות העיקרית שלהן. אנו שואפים לייצג ולהשמיע את הקולות המגוונים בחברה האזרחית בפעילותנו, ומתוך כך רואים חשיבות גדולה בוועד מנהל מגוון, המייצג את כלל החברה האזרחית בישראל. אנחנו מזמינים אתכם להציע את מועמדותכם לוועד המנהל של מנהיגות אזרחית, עד לתאריך23.07.2017 לטופס גשת מועמדות לחצו כאן >>> לתשומת ליבך!

 • חשוב לנו שכל חבר בוועד המנהל יקח חלק פעיל במסגרת הארגון וישתתף בפגישות הוועד ובוועדות משנה.
 • מועמדות לוועד המנהל רשאי להגיש מי שהינו חבר מנהיגות אזרחית (ושמשלם את דמי החברות השנתית).

האסיפה כללית תתקיים ב – 30 ביולי 2017 ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך ה – 23 ביולי 2017   לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל – office@migzar3.org.il  או בטלפון – 072-2785421

להגשת מועמדות – לחצו כאן

ואלה רק חלק מהדברים שעשינו בחצי שנה האחרונה:

ייצוג וחקיקה:

 • הובלת היוועצות של משרדי הממשלה עם המגזר השלישי במסגרת תהליך טיוב הרגולציה – בתחילת מאי קיימנו שני מפגשי היוועצות בנושא הקלת נטל הרגולציה על מלכ"רים בבית העמותות. את התהליך הוביל אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים, רשות המסים והחשב הכללי, כאשר מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך ההיוועצות עם המגזר השלישי המלווה את המהלך.
 • מדובר בתהליך של שיתוף ציבור להקלת הנטל הרגולטורי בממשק שבין הרגולטורים, הפונה לשני קהלי יעד רלוונטיים – דרג הביצוע: מנהלי עמותות, והדרג המקצועי: יועצים משפטיים ורואי חשבון של עמותות. המפגשים עסקו בנושאים מרכזיים כמו אישור ניהול תקין, סעיף 46א' ונוהל תמיכות. בשני המפגשים השתתפו כ-70 נציגים מעשרות עמותות.
 • בנוסף, סייענו לרשות התאגידים בקבלת התייחסויות מצד העמותות לנוסח החדש של "הדיווח המילולי", והפצנו את הטיוטה לארגונים. נמסר לנו שכ-100 התייחסויות הגיעו לרשות וסייעו להתאים ולעדכן את הנוסח החדש.
 • אפשרות לחריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לסעיף 46) – הבנות חדשות מול רשות המסים לפי ההבנות, רשות המסים תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף 46) לפי עניין, נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם, שרוב פעילותו היא פעילות מטה, לרבות “ארגוני גג” של המגזר השלישי, זאת במסגרת העבודה השוטפת שלנו עם ארז אורעד, רשות המסים, ולאחר שהתייעצנו עם ארגוני גג שונים.
 • הקמת שולחן עגול בנושא תפקוד ועדת העיזבונות בתחילת ינואר התקיים דיון נושא תפקודה של ועדת העיזבונות במסגרת ועדת השקיפות של הכנסת. לבקשתנו, הוחלט על קיום הליך של שיתוף ציבור מול הארגונים כדי להבין לעומק את החסמים שעומדים בדרכם. נציין כי בשבוע שעבר התקיימה פגישה במשרד המשפטים בנושא על מנת להתניע את המהלך.
 • פטור מארנונה – הרחבת התנאים לקבלת הפטור – בהמשך לתיקון החוק, פעלנו לטובת פרסום הנחיות משרד הפנים ו פנינו לשר הפנים בבקשה לזרז את עדכון ההנחיות. בסוף חודש ינואר, פורסמנו הנחיות המשרד, והוצאנו חוות דעת המשפטית של עו”ד איתן צחור, לפיה התיקון חל רטרואקטיבית על כל הבקשות שהוגשו בשנת 2016, לשימוש הארגונים.
 • מסלול הלוואות לעמותות ללא ערבויות וללא הון עצמי – לאחר היוועצות החשכ"ל עם מנהיגות אזרחית נפתח המסלול החדש למתן הלוואות לעמותות המספקות לממשלה שירותים בתחומי החינוך, הרווחה והבריאות.ההלוואות יועמדו במסגרת "קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה".
  • שולחן עגול לטובת שיתוף פעולה בין המגזר השלישי למגזר העסקי – שת"פ עם נשיאות הארגונים העסקיים – הפורום החברתי-כלכלי קיים בחודש מאי את המפגש השני, שנמשך יומיים. את הקמת הפורום יזם שרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, ומשתתפים בו כ-40 ארגונים מהמגזר השלישי ומהמגזר העסקי, במטרה לקדם דיאלוג ותפישות משותפות לטובת החברה והמשק בישראל. בינואר התקיים המפגש הראשון, עם נציגות מובילה משני המגזרים, קבוצות עבודה נפגשו בחודשים שעברו, והמפגש השני ניסה להגיע לעמדות ומיזמים משותפים במגוון נושאים.
  • המשך עבודת צוות החשיבה הפנים-מגזרי בנושא מיסוי וארנונה – לאחר ההצלחה בקידום חקיקה בנושא פטור מארנונה לעמותות ארציות, צוות החשיבה נפגש בחודש מרץ למפגש למידה בנושא מיסוי על מלכ"רים. לאחר סקירה של תחום המיסוי על מלכ"רים שהעביר ד"ר ניסן לימור, התקיים דיון ובו נקבעו הנושאים שמנהיגות אזרחית תקדם בזמן הקרוב.
 • פורום מנכ"לים ומנכ"ליות – מדיניות וקבלת החלטות מול גורמי ממשלה והרגולטורים הרלוונטיים. (בהובלת מנהיגות אזרחית(
 • פורום מנהלי ומנהלות יישום – סוגיות מקצועיות הנוגעות ליישום הצו בפועל (הוקם בעקבות פורום מנהלי ומנהלות משאבי אנוש של מתאם משאבי אנוש, ביוזמת אלווין ישראל, האגודה להתנדבות -יוצרים שינוי בונים עתיד, ו"בעצמי").

במסגרת הפעילות פנינו בשם קואליציית הארגונים למנכ”ל משרד הרווחה, בבקשה לדחות את יישום הצו למועד סביר, על מנת לאפשר לארגונים להיערך כראוי למהלך זה, כמו גם להבין את היקף ואופן החישוב של השיפוי לארגונים. פניה נוספת נעשתה לאגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה, בבקשה שיתכללו את הנושא מצד הממשלה. הטיפול בנושא עדיין לא הסתיים, ולפי החלטת פורום המנכ"לים אנו מקדמים מפגש של הארגונים עם משרדי הממשלה בנושא.

   • פרסום גילוי דעת על פגיעה בחברה האזרחית בישראל.
   • תהליכים פנים מגזריים ושיתופי פעולה
   • הקמה ומיסוד פורום ארגוני הגג בהובלת מנהיגות אזרחיתבמהלך התקופה (שהחלה עוד במהלך 2016) התקיימה סדרה של חמישה מפגשים בהם לקחו חלק מנהלות ומנהלים של ארגוני גג במגזר השלישי. בכל מפגש התקיים דיון עם דמויות מפתח מהחברה האזרחית, מהממשל וגופים פילנתרופים, סביב סוגיות ייחודיות לארגוני הגג במגזר השלישי ונעשתה "למידת עמיתים" מניסיון היושבים בחדר בסוגיות ובאתגרים משותפים. המפגש הקרוב של פורום ארגוני הגג מתוכנן להתקיים ב 27.7 יחד עם רשם העמותות, עו"ד אייל גלובוס, במטרה לחזק את קשרי העבודה בין הרשם לארגוני הגג ולבחון סוגיות הייחודיות לארגוני הגג (להבדיל מארגוני שטח) בעבודה מול הרגולטור .
   • מיסוד פורום ארגוני הגג – בתום חמשת המפגשים החליטו חברי הפורום כי הם מעוניינים שהפורום ימשיך לפעול, וכי מנהיגות אזרחית תמשיך להוביל את הפורום, יחד עם הארגונים. הפורום ישמש ללמידת עמיתים ושיתוף בסוגיות ייחודיות לארגוני גג, יפעל לקידום המקצועיות והעלאת המודעות והחשיבות לארגוני גג בחברה האזרחית. הפורום יאפשר למנהיגות אזרחית לשמור על קשרי עבודה סדורים עם ארגוני הגג, במטרה להגיע באופן מסודר לארגוני השטח בנושאים שונים.
   • הפורום הוקם במסגרת מהלך שמובילה מנהיגות אזרחית לחיזוק מנגנוני הייצוג במגזר השלישי, לטובת עבודה מיטבית של מנהיגות אזרחית עם הארגונים בשטח.
 • הקמת התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב כחלק מתהליך העמקת הקשר של מנהיגות אזרחית עם ארגוני החברה האזרחית בדרום, הוקמה התארגנות ארגוני המגזר השלישי בנגב – יוזמה משותפת למנהיגות אזרחית, למועצת הנגב, ולארגונים חברתיים מובילים בנגב. עד היום הצטרפו 35 ארגונים להתארגנות.
  • כנס השקת ההתארגנות – התקיים בחודש ינואר בבאר שבע בהשתתפותם של כ – 90 נציגי ארגונים בדרום (מנהלים, יו"ר, ועד מנהל). במפגש דנו המשתתפים בכיווני פעולה אפשריים של ההתארגנות ובהם שיתוף תשתיות ואיגום משאבים, ידע וכלים מקצועיים, ארגוני צעירים בנגב, תפקיד המגזר ה-3 בנגב בהשפעה על סוגיות אזוריות וסוגיות מגזריות, וכן פיתוח רשת מקומית בין הארגונים.
  • העבודה השוטפת של ההתארגנות כוללת גיוס ארגונים נוספים להתארגנות, שמירה על קשר שוטף עם הארגונים החברים ושילובם בתהליכים מרכזיים בחברה האזרחית ומול הממשל, במטרה לייצר ייצוגיות, השפעה ומעורבות משמעותית של ארגוני הנגב בתהליכים מרכזיים. כך, למשל, התאפשרה נציגות של ארגוני הפורום בכל אחד מהדיונים שהתקיימו לאחרונה במסגרת "יום הנגב" בכנסת.
  • הקמת פורום ארגוני הצעירים בנגב – הפורום פועל במסגרת התארגנות המגזר השלישי בנגב והוא יוזמה משותפת למנהיגות אזרחית, קרן גנדיר, מועצת הנגב ועמותת קולות בנגב. בפורום חברים ארגוני הצעירים בנגב, מרכזי צעירים וארגונים צעירים ארציים בעלי סניפים בדרום הארץ. הפורום נפגש אחת לחודש. מפגש ההשקה לפורום התקיים באפריל, ובמסגרתו נבחנו סוגיות משותפות לארגוני הצעירים בדרום, שמהווים בסיס לתכנית עבודה המתגבשת בימים אלה.התארגנות מנכ"לים:
  • עמותות וקרנות – הצעה לעבודה מיטביתמסמך משותף המעלה תובנות והמלצות להתנהלות שני הצדדים. המסמך הינו תוצר של פורום משותף של מנכ"לי עמותות ומנהלי קרנות, שקם לפני כשנתיים ביוזמת התארגנות מנכ"לים. הפורום נפגש אחת לחודשיים לטיוב יחסי הגומלין בין עמותות וקרנות, ולדיון על העבודה המשותפת. עלו קשיים ופערי עמדות בין המנהלים, סוגיות מגוונות כגון מעורבות/שותפות הקרנות, שאלת האחריות על התהליכים ועוד.
  • מפגשי חשיפה – המסמך החדש הוצג למנכ"לי עמותות במפגש מיוחד שהתקיים בתחילת מאי בהשתתפות כ-90 מנכ"לי עמותות. במקביל, התקיים מפגש חשיפה של התהליך והתוצרים בפני פורום הקרנות בישראל.
 • מיזם הרכש המשותף – אנו ממשיכים במאמצים לקדם מיזם של רכש משותף והפחתת עלויות לעמותות. מוזמנים לענות על סקר קצר בנושא (בקישור)
 • הרחבת תכנית המנטוריג –
  התארגנות המנכ”לים איחדה כוחות עם מיזם “נקודת מבט” – יוזמה של מנכ”לי ארגונים חברתיים פנסיונרים. ל’נקודת מבט’ מודל עבודה ייחודי המבוסס על רב תחומיות וניסיון מעשי.
 • מפגש מנכ”לים סדנת נטוורקינג למפגש שהתקיים בסוף פברואר, הגיעו 48 מנכ”לי עמותות. למעלה ממחציתם השתתפו בפעם הראשונה בפעילות ההתארגנות.
  המפגש יהווה בסיס ליצירת פלטפורמת רישות אינטרנטית, המאפשרת מיפוי עומק של הנכסים האישיים והארגוניים של המשתתפים (במסגרת מיזם דוגרי)
 • בית העמותות:
 • הפעילות בבית העמותות מתקיימת בשני רבדים: הראשונה עם דגש על עשייה לחיזוק ארגוני החברה האזרחית היושבים בתוך בית העמותות והשנייה עם דגש על ייזום פעילויות משותפות ומתן כלים לארגוני החברה האזרחית אשר אינן יושבות בבית העמותות. בנוסף, בית העמותות משמש את מנהיגות אזרחית, כארגון גג, במסגרת חיזוק ועבודה מיטבית מול הרשויות והממשלה. בתוך כך, מנהיגות אזרחית ערכה בבית העמותות מפגשי היוועצות של משרדי הממשלה עם ארגוני החברה האזרחית בנושא הקלת הנטל הרגולטורי על מלכ"רים, התקיים קורס ראשון מסוגו לעמותות "צעירות" (הקיימות פחות משנתיים), ומחזור נוסף ייפתח בקרוב, התקיימה סדנא בנושא סעיף 46, ומתנהל קורס בנושא גיוס משאבים לעמותות.
 • הענקת אות הוקרה לקבוצת מגדל – על תרומתם לבית העמותות – המחויבות, התמיכה והרתימה שייצרו חממה של עשייה חברתית ובית עם אווירה מיוחדת שאין שנייה לה. האות ניתן במסגרת הכנס השנתי של ארגון מידות.
 • אירוע ליום השואה – במסגרת מיזם 'זיכרון בסלון', בית העמותות אירח, זו שנה שנייה, ווטרנית שסיפרה ליושבי בית העמותות על המצור על לנינגרד.
 • ערב לציון יום האישה הבינלאומי – בית העמותות שיתף פעולה עם קואליצית שותפות, ליצור ערב שמוקדש לפעילות של נשים בחברה האזרחית. התארחו מנכ"ליות בכירות ממגוון הקשת החברתית.
 • שיתוף פעולה עם עמותת "בוקסרפינג", במסגרתו התארחו שלושה מושבי קריאה בנושאים שונים הקשורים למנהיגות וחברה אזרחית. באירוע השתתפו אנשי אקדמיה ומגזר שלישי.
  כנסים ואירועים במסגרת ההחלטה לקיום מפגש רבעוני בצפון ובדרום, תוכננו מפגשים שמטרתם הנגשת עבודה עם הרגולטורים. 2 ימי עיון (בקרית חיים ובבאר שבע) בנושא קרנות הביטוח הלאומי והצגת ה"כוורת" בוטלו, לצערנו, ברגע האחרון בשל אילוצים של אגף הקרנות בביטוח הלאומי.

 • יום עיון בנושא סעיף 46א' – שת"פ עם קמפוס שתי"ל – קיימנו מפגש ב"בית העמותות" ובו ניתנה סקירה תיאורטית-משפטית לצד כלים מעשיים להגשת בקשה לקבלת אישור לפי סעיף 46 א’, כולל מענה פרטני למשתתפים. המרצים ביום העיון היו עו"ד איתן צחור ורו"ח חיים וומברנט, המתמחים בתחום, והשתתפו בו נציגים מכ-20 ארגונים. ימי עיון דומים תוכננו להתקיים גם בבאר שבע ובחיפה, אך בשלב זה הם בוטלו, לצערנו עקב מיעוט משתתפים.
 • כנס המשקיע החברתי של בית איזי שפירא – "מודלים להשקעה עסקית וחברתית
 • מי מפחד מרגולציה? בכנס על מחקר ברגולציה שנערך לאחרונה במכון ון ליר בירושלים, עו"ד אופיר כץ, יו"ר מנהיגות אזרחית הרצה על מערכת היחסים בין המגזר האזרחי לממשלה מנקודת מבטם של ארגוני החברה האזרחית.

 

No Comments

Post A Comment