בואו להשפיע // הקלת הנטל הרגולטורי על ארגונים ללא כוונת רווח

23 אפר בואו להשפיע // הקלת הנטל הרגולטורי על ארגונים ללא כוונת רווח

בהמשך לתהליך טיוב הרגולציה במשרדי הממשלה, אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בשותפות עם אגף תכנון ומדיניות ורשות התאגידים במשרד המשפטים, רשות המסים והחשב הכללי, מובילים תהליך להקלת הנטל הרגולטורי בממשק שבין הרגולטורים.

מנהיגות אזרחית מובילה את תהליך ההיוועצות המלווה את המהלך, ואנו מבקשים להזמינכם למפגש בתאריך 08.5.17 המתקיים בבית העמותות, סעדיה גאון 26 תל אביב

 • מה המטרה? גיבוש תמונת המצב מנקודת המבט של מנכ"לים, עו"ד ורו"ח אודות הקשיים והעומסים על עמותות כתוצאה מחובות הגשת המסמכים המוטלות ע"י הרשויות הנ"ל.
 • מי מגיע? מנכ"לים של עמותות – שונות בגודל, במיקום הגיאוגרפי ובתחום העניין.
 • מי יהיה בחדר? נציגי מנהיגות אזרחית, נציגי אגף תכנון מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים ונציגי אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה.
 • מהלך הפגישה
  17:00-18:00  סבב ראשון פתוח – בו ניתן יהיה להציף את כלל הבעיות המטרידות אתכם בנוגע לעבודה מול הגופים הנ"ל.
  18:00-19:00 דיון ממוקד בדרישות שזוהו כדרישות שנמצאות בממשק שבין הרגולטורים ובמרכזן:
  >> אישור ניהול תקין
  >> אישור לפי ס' 46
  >> נוהל תמיכות
  ביחס לדרישות אלו נבקש לשמוע התייחסויות ביחס לסוגיות כגון: דרישה להגשות כפולות, דרישות חופפות/ סותרות, דרישות לא ברורות, ריבוי והוספת דרישות,  חוסר תיאום במענה בין הרשויות, קיום/ היעדר הגשה מקוונת וכו'.בנוסף, במסגרת תהליך לטיוב הרגולציה של יחידת רשם העמותות, נבקש לשמוע התייחסותכם גם להיבטים הנוגעים לפעילות רשות התאגידים ביחס לנושאים הבאים:
  >> הגשת דו"חות ודיווחים לרשם העמותות [כמו שינוי מען]
  >> הדרכה וטיפול בתלונות המוגשות כנגד עמותות
  >> תהליכי פירוק ומחיקה מרצון של עמותות

נשמח לקבל גם התייחסויות בכתב טרם המפגש. התייחסויות ניתן להעביר לאנצ'ינאלו סלומון ממשרד ראש הממשלה, במייל: anchinalos@pmo.gov.il

הכניסה לדיון תתאפשר בהרשמה מראש בלבד. להרשמה:  https://goo.gl/uohCZ7  

מצפים לכם!

לקריאת ההזמנה הרשמית >>>