אגרות שנתיות

26 מרץ אגרות שנתיות

הודעת מרשות התאגידים בדבר אגרות שנתיות: "כידוע, המועד לתשלום אגרה מופחתת הינו 31.3. מאחר ומדובר במועד הקבוע בדין, אין בסמכות רשות התאגידים להאריך מועד זה. עם זאת, פנינו זה מכבר לגורמים הרלוונטים בבקשה להאריך את המועד זה, והחלטה בנושא אמורה להתקבל בימים אלה. מיד עם קבלת החלטה נעדכן את כלל הציבור בכל האמצעים העומדים לרשותנו, פייסבוק , אתר הרשות ורשימת התפוצה."

שימו לב לסייג – אם לא יעברו הקנות – יהיה צורך בתשלום הפער על ידי העמותות.
https://www.gov.il/he/Departments/alerts/coronavirus-annual-fee
אנחנו ממשיכים בעבודה המאומצת שלנו מול משרד המשפטים בכדי לתת מענה לכל הצרכים שאתם מעלים.